Βιογραφικά Εισηγητών/Ομιλητών

Ο Νίκος Αντωνόπουλος είναι υποψήφιος για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών στοαντωνοπουλοςΕργαστήριοΕφαρμογών Πληροφορικής στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία με ειδίκευση στο Σχεδιασμό Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων. Έχει δημοσιεύσει έρευνα σε επιστημονικό περιοδικό σχετικά με το Διαδικτυακό Φαινόμενο του Τρίτου Προσώπου (WTPE), ενώ έχει παρουσιάσει έξι εργασίες σε διεθνή και Ελληνικά συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στους διαδικτυακούς τόπους, ψηφιακές εφαρμογές, επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, ευχρηστία ιστοσελίδων/ εφαρμογών, κοινωνικά δίκτυα και υπολογιστής και ανθρώπινη συμπεριφορά. Διαδικτυακός τόπος: http://www.antonopoulos.info


Ο Δημήτρης Βαγιανός σπούδασε Πολιτική Επικοινωνία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (MSc), όπου και εκπονεί τη Διδακτορική  του Διατριβή (Υποψήφιος DimitrisvΔιδάκτορας στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού). Επίσης έχει σπουδάσει Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, Πολιτικές Επιστήμες & Ιστορία. Στα γνωστικά του ενδιαφέροντα εδράζονται θέματα που αφορούν την Επικοινωνιακή Διάσταση του Πολιτικού, τη Διαμεσοβαλαβημένη Επικοινωνία, το ρόλο που διαδραματίζουν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, τις Δημόσιες Πολιτικές, τη Συγκρουσιακή ή Διεκδικητική Πολιτική και γενικά διεπιστημονικές αλληλοτροφοδοτήσεις που αφορούν ειδικές θεματικές ενότητες ή επί μέρους κλάδους της Πολιτικής Επιστήμης, της Πολιτικής Επικοινωνίας, των Δημόσιων Πολιτικών, της Ιστορίας κ.λπ. Έχει συμμετοχές σε Συνέδρια, σε σεμινάρια ως εισηγητής και σχολιαστής, ενώ έχει δημοσιεύσεις εργασιών και άρθρων. Εργάζεται ως Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. E-Mail: vagianosd@panteion.gr – Διαδικτυακός Τόπος: https://panteion.academia.edu/DimitrisVagianos


Ο Καθηγητής Ανδρέας Βέγλης, είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μέσα ΜαζικήςβεγληςΕπικοινωνίας στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαθέτει πτυχίο σπουδών στη Φυσική, Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ηλεκτρονική και Επικοινωνία, ενώ του απονεμήθηκε διδακτορικός τίτλος στην Επιστήμη των Υπολογιστών, όλα τα παραπάνω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το 2012 μέχρι σήμερα εκλέχθηκε να εκτελεί τα καθήκοντα Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στη διαδικτυακή δημοσιογραφία και στις νέες τεχνολογίες για τους δημοσιογράφους. Είναι συγγραφέας ή συμμετείχε στη συγγραφική ομάδα από δέκα βιβλία, διαθέτει 50 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσίασε 65 εργασίες σε διεθνή και Ελληνικά συνέδρια. Τέλος, έχει συνδράμει σε 11 εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα. Δικτυακός τόπος: http://blogs.auth.gr/veglis


Ο Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος, είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του ΙονίουγιαννακΠανεπιστημίου, όπου διδάσκει μαθήματα σχετικά με την επικοινωνία στο Διαδίκτυο και τις τεχνολογίες του Ιστού. Είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι, επίσης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Λογική από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Η διδακτορική του διατριβή με θέμα την προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό υποστηρίχθηκε το 2005 στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η αρχιτεκτονική πληροφοριών, η θεωρία υπερκειμένου, η ανάπτυξη εφαρμογών στο Διαδίκτυο, τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, καθώς και ζητήματα ευχρηστίας και προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό. Δικτυακός τόπος: http://users.ionio.gr/~agiannak


H Δρ Νίκλεια Ετεοκλέους είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος (PhD) στην Εκπαιδευτική Διοίκηση, μεeteokleous.nikleia έμφαση στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Τα τελευταία επτά χρόνια είναι Λέκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Frederick Κύπρου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως εφαρμογές Η.Υ., εργαλεία Διαδικτύου (ιστολόγια, wikis, εκπαιδευτικά – κοινωνικά δίκτυα), εκπαιδευτικά λογισμικά. Ακόμη, συμμετέχει σε ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενσωμάτωση της ρομποτικής στην εκπαίδευση, την ανοικτή και εξ αποστάσεως μάθηση, την εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε σχέση με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας. Email: mail@nikleia.net


 

Η Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου είναι διδάκτορας του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Η διατριβή της με θέμα «Σκάνδαλα και Πολιτική Επικοινωνία» χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ηράκλειτος ΙΙ». Έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο το 2005. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Πολιτική και Κοινωνική Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο Paris I – Panthéon Sorbonne. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα πολιτικής επικοινωνίας, διαφθοράς, νέων μέσων επικοινωνίας και δημόσιας σφαίρας. Έχει συμμετάσχει σε ημερίδες και συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 


Η Δήμητρα Ιορδάνογλου είναι Λέκτορας στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου

Dimitra IordanoglouΠανεπιστημίου. Διδάσκει στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολιτιστική Διαχείριση και Δημόσιο Μάνατζμεντ του Παντείου Πανεπιστημίου, στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ως επισκέπτρια λέκτορας στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι συντονίστρια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Υoung Leaders και συμμετέχει στην ερευνητική ομάδα του Mobile Generation Next project. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται θέματα ηγεσίας, συναισθηματικής νοημοσύνης, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ψηφιακής κουλτούρας και κοινωνικών νευροεπιστημών. Είναι εξουσιοδοτημένη σύμβουλος Συναισθηματικής Νοημοσύνης από την Hay/McBer–USA και ήταν mentor στο Athens Startup Weekend Education (SWEDU). Το βιβλίο της «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Σύγχρονες Οργανώσεις. Νέες Τάσεις και Πρακτικές» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κριτική. Email: diordan@otenet.gr


Η Σοφία Καρεκλά γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1983. Είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματοςκαρεκλα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα δημοσιογραφίας από το ίδιο τμήμα. Εργάζεται ως δημοσιογράφος στο portal www.orthodoxia.info και στο ηλεκτρονικό περιοδικό ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ INFO. Email: sofiakarekla12@yahoo.gr 

 


Δ. Κουμπιάς

Δημήτρης Κουμπιάς, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ): Δημοσιογράφος από το 1962, όταν – φοιτητής  της, τότε,  Παντείου – εργάστηκε στην εφημερίδα «Ελευθερία». Από το 1965 εργάστηκε και  ως συντάκτης στο τμήμα ειδήσεων του ΕΙΡ, μετέπειτα ΕΡΤ, από όπου απολύθηκε λίγο  μετά την επιβολή του στρατιωτικού καθεστώτος. Το 1968 απασχολήθηκε σε περιοδικά, ως κειμενογράφος στη διαφημιστική εταιρεία «Γνώμη» , το 1969  στην οικονομική εφημερίδα «Εξπρές» και το 1974 στην «Απογευματινή». Τον Ιούλιο του 1975, μετείχε στην ομάδα των δημοσιογράφων που με επικεφαλής τον Αλ. Φιλιππόπουλο εξέδωσαν την «Ελευθεροτυπία».  Από το 1982 έως το 1986 διευθυντής σύνταξης στο «Έθνος της Κυριακής». Το 1987 διευθυντής στο «Κάθε Μέρα» και το 1988  σύμβουλος έκδοσης στην εφημερίδα «24 Ώρες». Το 1989  διευθυντής του «Κέρδους» και από το  1992 διευθυντής της  «Ναυτεμπορικής», έως το 2004. Από το 2005 έως το τέλος του 2008 εκπρόσωπος τύπου του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του ιδρύματος Έχει διδάξει ως εισηγητής, σε σεμινάρια της ΕΣΗΕΑ και του Παντείου Πανεπιστημίου.  Συγγραφέας του βιβλίου «Ο Συντάκτης Ύλης» και λημμάτων της Εγκυκλοπαίδειας του Ελληνικού Τύπου, που εξέδωσε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μετά από δυο θητείες στο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και μια στο Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ, το 2011 ανέλαβε Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας  και στις εκλογές του 2014, στις 17 Οκτωβρίου, εκλέχτηκε πρόεδρος του δευτεροβάθμιου οργάνου των Ελλήνων δημοσιογράφων. Ταυτόχρονα είναι αναπληρωτής πρόεδρος του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, μετέχοντας στο Δ.Σ. ως εκπρόσωπος των δημοσιογραφικών Ενώσεων της χώρας.


Ο Νίκος Λέανδρος είναι Καθηγητής Οικονομικών με ειδίκευση στα Οικονομικά των Μέσων στο Τμήμα DSC02728Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Πρόεδρος του Τμήματος την περίοδο Σεπτέμβριος 2010-Αύγουστος 2014. Σπούδασε οικονομικά στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ (Salford University) όπου και ανακηρύχθηκε διδάκτωρ των οικονομικών επιστημών. Δίδαξε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Salford και επί σειρά ετών εργάστηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας Ελλάδος. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής των ευρωπαϊκών δράσεων COST A20 και COST A30. Eπισκέπτης Καθηγητής σε Πανεπιστήμια του εξωτερικoύ μεταξύ των οποίων στο Boston University, Paris 8, Istanbul Bilgi University, Izmir University of Economics. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό επιστημονικών άρθρων κυρίως σε θέματα που αφορούν τα οικονομικά των Μέσων και την Οικονομική Ανάπτυξη. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Μαζικά Έντυπα Επικοινωνίας στην Ελλάδα. Οικονομικές και Τεχνολογικές Προσεγγίσεις (Εκδόσεις Δελφίνι, 1992), Πολιτική Οικονομία των ΜΜΕ (Καστανιώτης, 2000), Το Διαδίκτυο. Ανάπτυξη και Αλλαγή (Καστανιώτης, 2005), Επιχειρηματικές Στρατηγικές στη Βιομηχανία των Μέσων (Καστανιώτης, 2008) και Οικονομική Κρίση και Σύγχρονη Ανάπτυξη. Η Οπτική της Πολιτικής Οικονομίας (Εκδόσεις Διόνικος, 2012). Email: nleandr@panteion.gr


Η Μαρία Λένη είναι αρχαιολόγος και εργάζεται σε υπηρεσία προστασίας και αναστήλωσης των νεώτερων καιLeni_photoσύγχρονων μνημείων. Ανάμεσα στα καθήκοντά της περιλαμβάνεται η ενημέρωση του κόμβου της υπηρεσίας με τα προστατευόμενα μνημεία και για το λόγο αυτό παρακολουθεί τα δίκτυα που σχηματίζονται ανάμεσα σε όσους δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τα νεώτερα αρχιτεκτονήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιδιώκει να σκιαγραφήσει το προφίλ τους. Τα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν τη νεώτερη αρχιτεκτονική, την επικοινωνία της με το κοινό και την εκπαιδευτική της αξιοποίηση. Email: marialeni01@yahoo.gr


Ο Δημήτριος Λιγάσης γεννήθηκε στις Σέρρες το 1978. Αποφοίτησε από την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων τολιγασης 2001 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού. Υπηρέτησε σε Μονάδες του Ελληνικού Στρατού. Αυτή τη στιγμή υπηρετεί με τον βαθμό του Λοχαγού, ως επιτελής και εκπρόσωπος Τύπου σε  Στρατιωτική Υπηρεσία του Νομού Έβρου. Είναι μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ με κατεύθυνση «Επικοινωνία και Πολιτισμός». Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Τούρκικα. Είναι έγγαμος και έχει 2 κόρες. Email: ligasisd@yahoo.gr 

 


Η Δρ Θεοδώρα Α. Μάνιου είναι λέκτορας στο Τμήμα Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Frederick Κύπρου.

maniou.theodoraΕίναι απόφοιτος του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ, έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MA in Communication’s Policy Studies) από το Πανεπιστήμιο CITY του Λονδίνου (UK) και Διδακτορικό στη Δημοσιογραφία από το Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ηλεκτρονική, έντυπη, διαδικτυακή  δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στην Ελλάδα από το 1994 και σήμερα αρθρογραφεί σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα της Ελλάδας και της Κύπρου. Είναι τακτικό  μέλος της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας – Θράκης, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων και της International Association for Media and Communication Researchers (IAMCR). Email:  manioud@yahoo.gr  t.maniou@frederick.ac.cy


0

Ο Επαμεινώνδας-Ιωάννης Μπικάκης εργάζεται ως νομικός τηλεπικοινωνιών στον ΟΤΕ. Έχει σπουδάσει νομική στο Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης. Στη συνέχεια, εκπόνησε τη μεταπτυχιακή του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Νόττινχαμ στη Μ. Βρετανία πάνω στο δημόσιο διεθνές δίκαιο, ενώ πήρε και πτυχίο έρευνας νομικών επιστημών (Master of Philosophy) από το ίδιο Παν/μιο. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα δικαίου του Παντείου Παν/μίου. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και εσωτερικά σεμινάρια σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες και το δίκαιο του διαστήματος. Η ερευνητική του δραστηριότητα ποικίλει τόσο εντός όσο και εκτός Μ. Βρετανίας, όπως και οι δημοσιεύσεις του σε επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες. Email: ebikakis@ote.gr , ejbikakis@hotmail.gr


Ο Αντώνιος Μπρούμας είναι ένας δικηγόρος τεχνολογίας, ένας ανεξάρτητος ερευνητής και ενεργός συμμετέχων Αντώνης Μπρούμας σε κινήσεις, που προάγουν την κοινωνική αυτονομία και τα κοινά. Σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στη φιλοσοφία του δικαίου και της πληροφορικής και στο δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι κύριοι τομείς στους οποίους εστιάζει το ενδιαφέρον, την έρευνα και τη συγγραφή του είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ δικαίου, κοινωνίας και τεχνολογίας. Έχει δημοσιεύσει, μεταξύ άλλων, ένα κεφάλαιο στο Εγχειρίδιο της εγκυκλοπαίδειας Routledge για το Δίκαιο και την Πολιτική των μέσων υπό τον τίτλο «Governing Media through Technology : The Empowerment Perspective». Αυτήν την περίοδο εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Westminster στο Λονδίνο, σχετικά με την αλληλεπίδραση του δικαίου με τα διανοητικά κοινά. Δικτυακός τόπος: info@lawandtech.eu


Η Ιουλία Παπαδοπούλου γεννήθηκε το 1967 στις Σέρρες. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματοςπαπαδοπουλουΔημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ, με κατεύθυνση «Επικοινωνία και Πολιτισμός» και απόφοιτος του ίδιου τμήματος το 2006. Απέκτησε το πρώτο της πτυχίο το 1991  από το τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Γνωρίζει αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά.  Εργάστηκε στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Στη συνέχεια, εργάστηκε ως δημοσιογράφος στο γραφείο Τύπου του Δήμου Θεσσαλονίκης (2006-2008) καθώς και στο γραφείο Τύπου των Οικολόγων Πράσινων (2010-2014). Email: papadopouloujulia@gmail.com

 


Η Λαμπρινή Παπαδοπούλου είναι υποψήφια Διδάκτορας στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Η διδακτορική διατριβή  της έχει ως θέμα την διερεύνηση των εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων στο χώρο των ΜΜΕ.  Το 2011 πήρε το μεταπτυχιακό της από την κατεύθυνση Δημοσιογραφίας και Νέων Μέσων του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Το 2005 αποφοίτησε από το τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνεργάστηκε ως ερευνήτρια με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα  «Safety Net for European Journalists. A Transnational Support Network for Media Freedom in Italy and Southeast Europe» με συντονιστή τον Osservatorio Balcani e Caucaso. Έχει δημοσιεύσει στο επιστημονικό περιοδικό Journalism Studies κι έχει λάβει μέρος σε πλήθος συνεδρίων. Τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, τη διαδικτυακή δημοσιογραφία, τους συνεταιρισμούς των ΜΜΕ, κ.ά. Εργάζεται ως εκπαιδευτική συντάκτρια στην εφημερίδα Real News και στο ραδιοφωνικό σταθμό Real fm ενώ κατά καιρούς συνεργάζεται με διάφορα ΜΜΕ ως freelance reporter. Email: lpapadopoulou83@gmail.com


DSCF5887

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου είναι διδάκτορας στις Επιστήμες της Επικοινωνίας και της Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Paris-Est και του Παντείου Πανεπιστημίου.

Έχει αποφοιτήσει από τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2003), και κατόπιν έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο Paris-Est στη Γαλλία (2004). Από το 2004 ως το 2011 πραγματοποίησε το διδακτορικό της με συνεπιβλεψία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Paris-Est, όπου και υποστήριξε τη διατριβή της. Είναι Διπλωματούχος Ξεναγός και έχει πιστοποιηθεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία ως Εθνική Εκπαιδεύτρια Ξεναγών στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει Γενική Γραμματέας του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών, ενώ σήμερα αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται, ανάμεσα στα άλλα, στην επικοινωνία, την ανάλυση λόγου, την πολιτισμική κληρονομιά και την τουριστική πολιτική. Έχει δημοσιεύσει επίσης άρθρα αναφορικά με την πολιτιστική επικοινωνία και την τουριστική πολιτική στον καθημερινό τύπο. Email: dpapadopou@yahoo.com


 

Ο Ιωάννης Σεϊτανίδης είναι Αρχισυντάκτης του Οικονομικού Ρεπορτάζ στην εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ της Κύπρου,

seitanidis.ioannisμε  ειδίκευση στον τραπεζικό τομέα και σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Έχει πτυχίο ΔιοίκησηςΕπιχειρήσεων από το Α-ΤΕΙ Σερρών και είναι τελειόφοιτος του Msc in Banking and  Finance στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εργάζεται ως δημοσιογράφος από το 1994 και είναι τακτικό μέλος της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας – Θράκης, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων και της Ένωσης Συντακτών Κύπρου. Email: seitanid@gmail.com


Η Λήδα Τσενέ είναι διδάκτωρ του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου

OLYMPUS DIGITAL CAMERA με ειδίκευση στα social media και στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Είναι ερευνήτρια και διδάσκουσα στο ίδιο Τμήμα, ενώ συνεργάζεται και με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κινούνται στα πεδιά των ψηφιακών Μέσων και της ψηφιακής οικονομίας, της ευθύνης των Μέσων, της διαμεσικής αφήγησης, της επιχειρηματικότητας, της πολιτιστικής διαχείρισης και των comics. Εργάζεται επαγγελματικά στον τομέα της επικοινωνίας από το 2006. Είναι Καλλιτεχνική Διευθύντρια και υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Comicdom Press και ιδρύτρια της Athens Comics Library. Συνδιοργανώνει το Athens Startup Weekend University και το Athens Startup Weekend Education. Το βιβλίο της με τίτλο, “Από την κρίση των Μέσων στα social media:Ένα νέο μοντέλο κοινωνικής ευθύνης” κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αιώρα. Email: ltsene@gmail.com 


Η Μαρία Φακή γεννήθηκε στην Ελασσόνα Λάρισας. Αποφοίτησε το έτος 1992 από το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ.

φακηΔιορίστηκε στο Δημόσιο μέσω του Πρώτου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για τον  Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (1995). Είναι μόνιμη υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, κλάδου ΠΕ Διοκ/κού-Οικ/κού με βαθμό Α΄, και σήμερα υπηρετεί ως Επιθεωρητής-Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης, στο Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.). Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το έτος 2009 μέχρι σήμερα της Ένωσης Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ. με κατεύθυνση «Επικοινωνία και Πολιτισμός», στο Δ΄ Εξάμηνο και εκπονεί τη διπλωματική μεταπτυχιακή της εργασία με θέμα: «Τα Πολιτικά Σκάνδαλα στην Ελλάδα: η στάση και η συμβολή του τύπου στην ορατότητα του δημόσιου βίου» (επιβλ. Β. Βαμβακάς). Email: m.faki64@yahoo.gr  


Η Ειρήνη Φωτίου είναι μέλος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Δημοσιογραφίας τουphotiou.ireneΠανεπιστημίου Frederick Κύπρου. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Επικοινωνία από το State University of New York at Brockport (ΗΠΑ) και πτυχίο στη Δημοσιογραφία και ΜΜΕ από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα). Είναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα ΜΜΕ, την ψυχαγωγία και τον πολιτισμό. Είναι τακτικό μέλος του International Communication  Association (ICA). Email:  photiou.irene@gmail.com


H Μαριάννα Ψύλλα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού τουPhotoMarianna2Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθύντρια του Τομέα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Εκανε μεταπτυχιακές σπουδές καθώς και τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο Paris της Σορβόννης. Διδάσκει επίσης το μάθημα Πολιτική Επικοινωνία στο μεταπτυχιακό του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει τη διεύθυνση από το 2002 μιας σειράς με τίτλο Πολιτική-Επικοινωνία στις εκδόσεις Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός όπου έχουν εκδοθεί επτά τίτλοι βιβλίων. Προσφάτως κυκλοφόρησε το έβδομο βιβλίο με τίτλο  Η Πολιτική Επικοινωνία του καθηγητή J. Gerstlé με δική της επιμέλεια και πρόλογο. Έχει εκδώσει δύο μονογραφίες με τίτλο Η Πολιτική ως Δράση και Λόγος (2003) και Μεθοδολογία της ανάλυσης ενός γεγονότος από τον έντυπο λόγο (2010).Tα ερευνητικά και συγγραφικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο χώρο της πολιτικής επικοινωνίας, ανάλυσης δημόσιων πολιτικών  και της πολιτικής κοινωνιολογίας ειδικότερα στον πολιτικό λόγο και τη μεθοδολογία ανάλυσης μηνύματος. Email: mpsilla@hotmail.com

 

Advertisements